ONArchitekti
 

Rozšíření  a adaptace dělnického dvojdomku

Koncepcí architektonického návrhu bylo opticky oddělit původní stavbu řadového domku z třicátých let minulého století od pozdějších přístavků. Současně bylo cílem tyto přístavky spolu s nově navrženými konstrukcemi materiálově sjednotit. Zděné konstrukce řadového domku zůstávají v původním stavu kromě západního přístavku předsíně. Ten bude odstraněn a nahrazen lehkou konstrukcí verandy nepřekračující západní linii současné stavby.

Součástí návrhu bylo přehodnocení stávající dispozice za účelem propojení obytné veřejné části domu s novou zahrádkou. Ta je plánována v prostoru současného nádvoří mezi rekonstruovaným objektem a západní hranicí pozemku.