ONArchitekti
 

Půdní vestavba a rozšíření chalupy v Krušovicích

Jedná se o přístavbu rizalitu a půdní vestavbu rodinného domu čp. 74 v ulici Pod Šenkrovnou v obci Krušovice u Rakovníka. Dům leží v jižním svahu a je orientován ve směru západo-severozápad / východo- jihovýchod. Sestává ze dvou základních hmot. Na západě je to rodinný dům, na východě stodola.

Záměrem architektonického návrhu je vytvořit moderní přístavbu v souladu se stávající budovou, ponechanou maximální měrou v původním stavu. Jako nově přistavené části vzniknou příčný rizalit, dělící současnou hmotu stavby zhruba v polovině a dva postraní jižně orientované pultové vikýře. Nově přistavěné části stavby kompozičně vychází z geometrického členění původní fasády. Současně bylo snahou použít přírodní, režné materiály, které v krátkém čase naberou patinu, čímž se sjednotí venkovní vzhled původní části stavby s částí novou.