ONArchitekti
 

Alternativa k demolici Labské boudy

Očištěný skelet současné boudy se stává nosičem nových vložených prvků. Minimalizovaný program současné horské boudy (ubytování ve vytápěných pokojích, restaurace, sauna a další provozní zázemí) je situován v nejvyšších patrech ke svahu. Ve zbylé, otevřené struktuře stavby je navržen pobyt v uzavřených, zateplených, nevytápěných boudách, či v samotném skeletu na plochách tomuto účelu přizpůsobených. Vše se zpřístupněnými sušárnami a sociálním zařízením, podobně jako v kempu. Labská bouda by tak měla umožnit „přírodnější“ charakter pobytu v nejvýše chráněné oblasti národního parku, než-li je tomu v případě současného hotelu.

Návrh vznikl jako diplomová práce v době silné existenční nejistoty Labské boudy. Přispěl tak do veřejné debaty ohledně efektivnosti vynaložení veřejných prostředků správou Krkonošského národního parku na její demolici. Současně návrh demonstroval názor na možnou konverzi a přístup k podobným nefunkčním reliktům minulé doby.

spolupráce na vizualizacích Jan Drška