ONArchitekti
 

Bydlení na bývalé vojenské základně

Diplomní projekt, zabývající se prapodivným geniem locci divoce se rozvíjejících Milovic. Bývalá základna vojsk varšavské smlouvy třicet kilometrů vzdušnou čarou od Prahy v současnosti poskytuje obydlí zhruba 10 tis. nově příchozích obyvatel. Spíše než o obytnou krajinu se zde jedná o obytnou "Stalkerskou" divočinu. Na jednu stranu depresivní, na druhou svobodnou a nepředefinovanou.

Nejhodnotnějším závěrem práce bylo právě tento zdánlivý chaoz nechat přirozenému vývoji a ukázat na jednotlivých příkladech, jak lze místní prapodivný genius locci architektonicky zrecyklovat.