ONArchitekti
 

Koncept minimálního rodinného bydlení

Studie je naším interním workshopem nad tématem nízkopodlažní kompaktní zástavby. Mezi požadavky, které jsme si stanovili, patřila například nekomplikovaná konstrukce a kompaktnost stavby. Dále jsme brali v potaz ekonomické využití pozemku s ohledem na zajištění dostatečného soukromí každé obytné jednotky. Současně jsou jednotlivé buňky co možná nejautonomnější vůči svému okolí, čímž se stavba hodí jak do nepříliš atraktivního kontextu, tak do podmínek atraktivní, leč prostorově stísněné rostlé zástavby.

Spíš než typový konkrétní dům vznikl objemový princip řadových atriových domků koncipovaných pro ideální pozemek, ale s možností modifikace do konkrétních podmínek. Z hlediska maximálního možného soukromí a bezbariérovosti jsou jednotlivé jednotky přízemní a svojí hlavní otevřenou fasádou se otevírají směrem k jihu. Na tuto zahradu přímo navazují všechny obytné místnosti v domě. Opačná severní strana naopak slouží pro přístup do jednotlivých domků s možností parkování. Centrální komunikační páteř uvnitř dispozice pak tvoří podélná chodba, na kterou navazuje centrální obytný prostor s kuchyní a jídelnou, pobytové místnosti a zázemí domu. Podél této osy se může dispozice modifikovat podle konkrétních požadavků. Objemová kompaktnost a jižní orientace okenních otvorů si klade za cíl co možná nejekonomičtější energetickou bilanci domu. Prosvětlení vnitřku dispozice je docíleno pomocí pásového okna vzniklého kombinací ploché a pultové střechy. Tento industriální prvek současně dodává relativně stísněné dispozici velkorysost loftového bydlení.