ONArchitekti
 

Smuteční síň řepského hřbitova

Naším cílem bylo vytvořit pietní, leč lidsky vlídný smuteční prostor pomocí světla, základních geometrických těles a působení přírodních materiálů. Lehký objekt kaple tvoří abstraktní válec ze dřeva a skla. Dřevo zde symbolizuje organicky pomíjivou podstatu pozemské matérie, sklo pak transcendentní božskou emanaci. Materiály jsou střídány v kruhu, který vyjadřuje jejich vzájemnou propojenost v jednotné, chvějící se rezonanci. Plášť je prosklen neprůhledným, leč průsvitným zasklením, jediný výhled zevnitř kaple je tak střešním kulatým oknem do nebe. Skromná a jednoduchá architektura návrhu má spíše působit, než upoutat, nemá ambice být důležitější než smuteční akt samotný. Prosvětlením stěn by se docílilo intimního umělého osvětlení pomocí vložení kopilitových skleněných tvárnic mezi jednotlivé dřevěné nosné pilíře. Vnitřní zařízení navrhujeme minimalistické, mobilní, korespondující s duchem stavby.

Objekt zázemí tvoří v kontrastu s válcovou síní přízemní hranol. Směrem k piazzettě se obrací loubím sloužícím pro pozůstalé za nepříznivého počasí jako úkryt před deštěm. Je zde soustředěna malá kancelář, sociální zázemí a sklad sloužící k údržbě hřbitova. Stavba je začleněna do okolí pomocí popínavé vegetace a zatravněné střechy.

spolupráce Adam Vízek