ONArchitekti
 

Městský trojdomek v Podolí

Studie trojdomku v Praze Braníku vznikla na objednávku soukromého investora. Jeho záměrem bylo vystavět na terénně dramatickém pozemku 18 x 18 metrů tři bytové jednotky. Z původní koncepce soliterního villa domu vzniklo několik verzí trojdomků, navazujících na sebe v uliční čáře stávající zástavby. Vleklé jednání se stavebním úřadem a sousedy dalo vzniknout poslední „nejskromnější“ variantě.

Jedná se o tři identické řadové domky. Suterén přístupný z úrovně terénu obsahuje parkovací místa pro jeden až dva vozy spolu se vstupním zázemím domu. První nadzemní podlaží se sestává ze tří pokojů, dvou orientovaných směrem do ulice a jednoho opačným směrem do svahu. Tento pokoj je horizontálně posunut o polovinu výšky podlaží s přístupem z podesty mezi prvním a druhým podlažím. Prosvětlení je řešeno prostřednictvím atria orientovaného jižním směrem. Druhé nadzemní podlaží tvoří hlavní obytný prostor. Jeho umístění v horní partii stavby je záměrné vzhledem k oslunění a výhledům směrem k centru Prahy. Dalším důvodem pro toto řešení byl také požadavek přímého přístupu jak na terasu umístěnou na samotné střeše stavby, tak na horní část svahu pozemku.