ONArchitekti
 

Výstava Botanické příběhy

Výstava vznikla v rámci oslav 125 let Akademie věd České republiky pro jeho pobočku Botanický ústav v Průhonicích. Základním konceptem výstavy bylo rozdělení expozice do jednotlivých sekcí příběhů formou barevných panelů a "laboratorních" stolů s exponáty. Jednotlivé příběhy byly dále strukturovány podle úrovně hloubky informací, od úvodního velkoplošného komiksu po podrobné texty, grafy a vysvětlivky. Součástí expozice byly vedle studijních exponátů i interaktivní hrací prvky a venkovní velkoprostorové poutače.

Naše studio s pomocí externistů realizovalo výstavu v celkovém rozsahu od prvotního konceptu, fyzickou realizaci expozice až po návrh propagačních tiskovin.


Spolupráce: Adam Vízek, Typografické řešení: Jiří Litvín