ONArchitekti
 

Nejmenší muzeum v EU

Studie muzea Lipan vznikla na popud místního mecenáše a člena místního okrašlovacího spolku. Jeho záměrem bylo vytvořit nejmenší muzeum EU. Prakticky by se jednalo o pamětní síň zabývající se historií vesnice Lipany,která je dnes součástí města Prahy.

Naším konceptem bylo vytvořit atypický objekt, který by sám při průjezdu vesnicí upoutával pozornost k návštěvě. Současně by se svými minimálními rozměry nabídl zajímavě členěný vnitřní prostor. Výstavní scénář nebyl při zadání nijak blíže specifikován, tak jsme navrhli univerzální systém světlovodů, kterými by bylo možné prosvítit denním světlem jak výstavní panely, tak vitríny s případnými prostorovými exponáty. Hrubá stavba objektu by byla realizována z masivních dřevěných panelů systému THOMA HOLZ s dodatečnými konstrukcemi z "rustikálních" materiálů (šindele, hliněná omítka...). Umístění muzea na návsi vesnice vycházelo z využití základů bývalé váhy,která je v současnosti v havarijním stavu. Přilehlé prostranství objektu jsme uvažovali pojmout jako bylinný záhon se sypanými pěšinami.