ONArchitekti
 

Rozhledna na šibeničním vršku u Mšena

Kopec Šibenec je, spíš než vrch, pouhá vyvýšenina před městečkem Mšenem. V současnosti na něj vede polozarostlá stará ovocná alej a na vrcholku se nalézá pouze spálená plocha, asi od příležitostného dělání ohňů. Šibenec měl ale bohatou minulost, naposled zde stál větrný mlýn, který ze zdejší hluboké studny čerpal vodu pro vesnice v širokém okolí. Před ním zde bylo městské popraviště, na které odkazuje samotný název kopce. Konec konců značka šibenice v těchto místech je i na prvním Josefském mapování z osmnáctého století. Co zde bylo před tím už lze z dnešního genia locci snad jen cítit. Každopádně pravěké nálezy z nedaleké pískovny napovídají, že zdejší vyvýšená tabule byla osídlena již od nepaměti.

Naším cílem je nejen akcentovat vrchol kopce stavbou rozhledny, ale současně jej propojit s širším okolím a dát mu příležitost pro nový život. Ať to budou turisté, kteří budou moci za pěkného počasí pozorovat široké okolí od kopců Českého středohoří až po Prahu, tak místní usedlíci, využívající místo k různým lidovým událostem.

spolupráce: Adam Vízek